Phần mềm quản lý vận tải – Transportation Management SystemPhần mềm quản lý vận tải container, phần mềm vận chuyển logistics

Phần mềm được thiết kế và xây dựng dựa vào yêu cầu quản lý đặc thù riêng của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, vận chuyển, giao nhận và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực vận tải giảm thiểu các nhầm lẫn và cải thiện hiệu suất trong khâu vận tải vận chuyển hàng hóa. Quy trình nghiệp vụ quản lý từ khâu đặt hàng đến kết thúc quá trình giao nhận, chuyển điều phối xe cho từng container, quản lý đầu kéo và tính hiệu quả hoạt động cho từng container vận chuyển.

+ Quản lý danh mục nhóm hàng hoá, khách hàng, nhà phân phối, loại danh mục, khu vực, hàng hóa, …
+ Quản lý danh mục kho, bãi, rơmooc, container, đầu kéo, loại xe
+ Quản lý lệnh điều xe
+ Quản lý booking
+ Quản lý thông tin tài xế, nhân viên, bộ phận
+ Quản lý định mức tiêu hao nhiên lệu
+ Quản lý vật tư, nhập, xuất, tồn kho
+ Quản lý thu, chi, tài khoản ngân hàng, tiền mặt
+ Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
+ Báo cáo, thống kê doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động

Cùng tham gia chia sẻ, học hỏi tại
– Ngô Tôn . IT | Chia sẻ kiến thức công nghệ thông tin

Nguồn: https://sekaliklik.com/

Xem thêm bài viết khác: https://sekaliklik.com/phan-mem/

One thought on “Phần mềm quản lý vận tải – Transportation Management System

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *