Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhiều VPS cùng lúcRemote Desktop Connection Manager 2.7 là phần mềm dùng để kết nối và điều khiển nhiều VPS cùng một lúc do Microsoft phát hành.

Link tải chính chủ:

Tải phần mềm và cài đặt.

Bước 1: Tạo một file group quản lý mới, nơi mà thông tin VPS được lưu vào:
Bước 2: Click chuột phải thêm server VPS vào group
Bước 3: Tại thẻ Server Settings thêm IP VPS vào Server name và Display name
Bước 4: Tại thẻ Logon Credentials điền thông tin đăng nhập vào VPS
Bước 5: Bạn có thể cài đặt kích thước VPS tại thẻ Remote Desktop Settings, rồi xong click OK để kết thúc quá trình thêm VPS
Bước 6: Click chuột phải vào VPS và chọn Connect server để kết nối với VPS hoặc có thể click dúp để kết nối

Nguồn: https://sekaliklik.com/

Xem thêm bài viết khác: https://sekaliklik.com/phan-mem/

2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhiều VPS cùng lúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *