60 Phím tắt thần thánh trong excel dùng CTRLLike, Subscribe Kênh để ủng hộ mình nhé.
60 Phím tắt thần thánh trong excel dùng CTRL
1. Ctrl + C: Sao chép nội dung của ô được chọn.
2. Ctrl + X: Copy và xóa nội dung của ô được chọn.
3. Ctrl + V: Dán nội dung từ clipboard vào ô được chọn.
4. Ctrl + Alt+ V: Nếu dữ liệu tồn tại trong clipboard: Hiển thị hộp thoại Paste Special
5. Ctrl + Delete: Xóa văn bản đến cuối dòng.
6. Ctrl + Shift + : (dấu hai chấm): Chèn thời gian hiện tại.
7. Ctrl + D: Copy nội dung ô trên.
8. Ctrl + R: Copy ô bên trái.
9. Ctrl + “: Copy nội dung ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa.
10. Ctrl + ‘: Copy công thức của ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa.
11. Ctrl + –: Hiển thị menu xóa ô/hàng/cột.
12. Ctrl + Shift + +: Hiển thị menu chèn ô/hàng/cột.
13. Ctrl + K: Chèn một liên kết.
14. Ctrl + Shift + 9: Bỏ ẩn hàng đang ẩn trong vùng lựa chọn chứa hàng đó.
15. Ctrl + 0 (số 0): Ẩn cột được chọn.
16. Ctrl + Shift + 0 (số 0): Bỏ ẩn cột đang ẩn trong vùng lựa chọn.
17. Ctrl + Home: Di chuyển đến ô đầu tiên của một bảng tính.
18. Ctrl + End: Di chuyển đến ô cuối cùng chứa nội dung trên một bảng tính.
19. Ctrl + F: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (mở sẵn mục Tìm kiếm – Find).
20. Ctrl + H: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (Mở sẵn mục Thay thế – Replace).
21. Ctrl + G (hoặc F5 ): Hiển thị hộp thoại ‘Go to’.
22. Ctrl + ◁/Ctrl + ▷: Bên trong một ô: Di chuyển sang ô bên trái hoặc bên phải của ô đó.
23. Ctrl + G (hoặc F5 ): Hiển thị hộp thoại ‘Go to’.
24. Ctrl + ◁/Ctrl + ▷: Bên trong một ô: Di chuyển sang ô bên trái hoặc bên phải của ô đó.
25. Ctrl + Shift + ▽/△: Chọn/bỏ chọn tất cả các ô kể từ ô đang chọn đến cuối cột
26. Ctrl + Shift + Home: Mở rộng vùng chọn về đầu tiên của bảng tính.
27. Ctrl + Shift + End: Mở rộng vùng chọn đến ô cuối cùng được sử dụng trên bảng tính (góc dưới bên phải).
28. Ctrl + Shift + ◁/Ctrl + Shift + ▷: Chọn hoặc bỏ chọn một từ bên trái / bên phải.
29. Ctrl + 1: Hiển thị hộp thoại Format.
30. Ctrl + B (hoặc Ctrl + 2): Áp dụng hoặc hủy bỏ định dạng chữ đậm.
31. Ctrl + I (hoặc Ctrl + 3): Áp dụng hoặc hủy bỏ định dạng in nghiêng.
32. Ctrl + U (hoặc Ctrl + 4): Áp dụng hoặc hủy bỏ một gạch dưới.
33. Ctrl + 5: Áp dụng hoặc hủy bỏ định dạng gạch ngang.
34. Ctrl + Shift + $: Áp dụng định dạng tiền tệ với hai chữ số thập phân.
35. Ctrl + Shift + ~: Áp dụng định dạng số kiểu General.
36. Ctrl + Shift + #: Áp dụng định dạng ngày theo kiểu: ngày, tháng và năm.
37. Ctrl + Shift + @: Áp dụng định dạng thời gian với giờ, phút và chỉ ra AM hoặc PM.
38. Ctrl + Shift + ^: Áp dụng định dạng số khoa học với hai chữ số thập phân.
39. Ctrl + A: Hiển thị cách thức nhập sau khi nhập tên của công thức.
40. Ctrl + Shift + A: Chèn các đối số trong công thức sau khi nhập tên của công thức.
41. Ctrl + Shift + Enter: Nhập công thức là một công thức mảng.
42. Ctrl + Shift + U: Chuyển chế độ mở rộng hoặc thu gọn thanh công thức.
43. Ctrl + ‘: Chuyển chế độ Hiển thị công thức trong ô thay vì giá trị.
44. Ctrl + PageDown: Chuyển sang sheet bên trái
45. Ctrl + PageUp: Chuyển sang sheet bên phải
46. Ctrl + phím mũi tên: di chuyển tới dòng trên cùng, dưới cùng, cạnh trái, cạnh phải của bảng tính
47. Ctrl + phím mũi tên + Shift: khoanh chọn vùng dữ liệu tới cuối bảng thay vì chỉ di chuyển ô chọn xuống cuối bảng.
48. Ctrl + W: Đóng bảng tínhexcel
49. Ctrl + O: Mở bảng tính excel mới
50. Ctrl + S : Lưu bảng tính excel
51. Ctrl + Shift + * (dấu sao): Chọn toàn bộ khu vực xung quanh các ô đang hoạt động.
52. Ctrl + phím Shift + # (dấu thăng): Áp dụng định dạng ngày theo kiểu: ngày, tháng và năm.
53. Ctrl + phím Shift + @ : Áp dụng định dạng thời gian với giờ, phút và chỉ ra AM hoặc PM.
54. Ctrl + phím Shift + ^ (dấu mũ): Áp dụng định dạng số khoa học với hai chữ số thập phân.
55.
56. Ctrl + Shift + 1 (!): định dạng ô dạng số thập phân với 2 số sau dấu phẩy.
57. Ctrl + Shift + 4 ($): định dạng ô tiền tệ $.
58. Ctrl + Shift + 5 (%): định dạng ô là số %.
59. Ctrl + Shift +; (dấu chấm phẩy): điền nhanh thời gian hiện tại vào ô trong bảng tính.
60. Ctrl + ; (dấu chấm phẩy): điền ngày hiện tại vào ô.
61. Ctrl + ~ (cạnh số 1): xem toàn bộ các ô ở dạng công thức.

Sưu tầm tổng hợp từ các nguồn.

#tohopphimtattrongexcel,#phimtattrongexcelkettoan,#phimctrl. #60phimtatexceldungctrl

Nguồn: https://sekaliklik.com/

Xem thêm bài viết khác: https://sekaliklik.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *